Strona główna

Strona główna

Regulamin promocji „Smocze zasady”

 

§1.   Postanowienia ogólne

1.       Regulamin  promocji „Smocze zasady” (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału w promocji oraz sposób przyznawania nagrody w postaci darmowej wysyłki (dalej: „Nagrody”).

2.       Organizatorem promocji jest Artur Kukuła ShinArt, NIP: 5742052006, REGON: 365680897 z siedzibą pod adresem ul. Słoneczna 119, 42-133 Czarna Wieś.

3.       Promocja trwa od 26 marca do 26 kwietnia 2019 r. i jest podzielona na etap I oraz etap II.

4.       Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2.   Zasady uczestnictwa oraz przebieg Promocji

1.       W Promocji mogą brać udział wszyscy klienci sklepu ShinArt.eu (dalej: „Uczestnicy”), którzy w okresie etapu I lub etapu II promocji złożą zamówienie i dokonają skutecznej zapłaty na kwotę powyżej 100 zł oraz wybiorą sposób dostawy z listy poniżej:

a.       Paczkomat InPost

b.       Kurier InPost

c.       Envelo Poczta Polska

2.       Promocja polega na przyznaniu Uczestnikom automatycznie rabatu w wysokości kosztów dostawy w momencie wybrania sposobu dostawy uczestniczącego w promocji oraz wartość koszyka przekracza 100 zł brutto.

3.       Organizator nie przewiduje zamiany nagrody na inną lub otrzymania przez Uczestnika ekwiwalentu pieniężnego.

 

§3.   Czas trwania promocji

1.       Promocja trwa od 26 marca do 26 kwietnia 2019 r. i jest podzielona na etap I oraz etap II. W każdym etapie zasady przyznawania nagród są takie same i opisane w §2.

2.       Etap I trwa od 26 marca do 2 kwietnia 2019r.

3.       Etap II trwa od 3 kwietnia do 26 kwietnia 2019r.

4.       Podczas Etapu I nagroda w postaci darmowej wysyłki obowiązuje przez cały okres jego trwania.

5.       Podczas Etapu II nagroda w postaci darmowej wysyłki obowiązuje w wybrane dni przedstawione w liście poniżej:

a.       5.04.2019

b.       12.04.2019

c.       17.04.2019

d.       26.04.2019

 

 

§4.   Postepowanie reklamacyjne

1.       Każdy Uczestnik jest uprawniony do zgłoszenia Organizatorowi Promocji reklamacji, w szczególności jeżeli mimo spełnienia warunków określonych w  §2 nie otrzymał nagrody w postaci darmowej wysyłki.

2.       Reklamacje można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakupu:

a.       pocztą elektroniczną na adres: sklep@shinart.eu,

b.       poprzez formularz kontaktowych na stronie https://shinart.eu/kontakt.

 

§5.   Postanowienia końcowe

1.       W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, stosuje się postanowienia „Regulaminu sklepu internetowego ShinArt.eu” oraz obowiązujące przepisy prawa.

2.       Niniejszy Regulamin przez cały czas trwania Promocji dostępny będzie do wglądu na stronie internetowej https://shinart.eu/content/7-regulamin-promocji-smocze-zasady.

3.       Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.